Zaposlenje

Postanite deo našeg tima

Royal Express d.o.o. Vam se obraća sa najboljim poslovnim namerama u cilju zajedničkog rasta na tržištu. Postanite i Vi deo našeg uspešnog tima.

U procesu selekcije kandidati neće biti neposredno niti posredno diskriminisani u odnosu na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo.

Uslovi koje nudimo:

 • evropski standardi uslova na radu
 • stimulacije u radu sa izgrađenim bonus šemama
 • rad u dinamičnom okruženju uz mogućnost napredovanja

Ekspres kurirska kompanija Royal Express d.o.o. formira tim iskusnih profesionalaca, te pretenduje da preuzme lidersku poziciju na teritoriji Republike Srbije, uvodeći evropske standarde i inovativna rešenja, kako prema korisnicima usluga, tako i prema svojim zaposlenima. Kao deo svojih planiranih aktivnosti proširenja poslovanja, tražimo iskusne profesionalce za sledeće pozicije:

KURIR

Subotica, Vrbas, Zrenjanin, Novi Sad, Beograd, Šabac, Požarevac, Valjevo, Aranđelovac, Užice, Čačak, Kraljevo, Kragujevac, Jagodina, Kruševac, Zaječar, Niš, Leskovac, Vranje i Pančevo


Opis poslova:

 • transport, preuzimanje i isporuka pošiljke
 • komunikacija sa klijentima

Potrebni uslovi:

 • vozačka dozvola minimum B kategorije
 • potvrda da nije krivično gonjen i osuđivan
 • dobro poznavanje grada
 • odgovorna, organizovana, samoinicijativna osoba
 • sposobnost poslovne komunikacije


Preuzmi oglas u PDF formatu

MAGACIONER

Subotica, Vrbas, Zrenjanin, Novi Sad, Beograd, Šabac, Požarevac, Valjevo, Aranđelovac, Užice, Čačak, Kraljevo, Kragujevac, Jagodina, Kruševac, Zaječar, Niš, Leskovac, Vranje i Pančevo


Opis poslova:

 • manipulacija pošiljkama u magacinu, prijem i otpremanje robe iz magacina

Potrebni uslovi:

 • radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama
 • odgovorna, organizovana i sistematična osoba
 • poželjno posedovanje sertifikata za upravljanje viljuškarom
 • poželjno posedovanje vozačke dozvole min. B kategorije


Preuzmi oglas u PDF formatu

OPERATER CALL CENTRA

Beograd


Opis poslova:

 • inbound i outbound telefonska komunikacija sa klijentima
 • pružanje informacija o uslugama kompanije
 • unos podataka u aplikaciju

Potrebni uslovi:

 • radno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama
 • odgovorna i sistematična osoba
 • izražena sposobnost komunikacije sa ljudima
 • napredno znanje rada na računaru


Preuzmi oglas u PDF formatu

SARADNIK U SLUŽBI MONITORINGA I GPS PRAĆENJA

Beograd


Opis poslova:

 • Praćenje vozila preko sistema za praćenje
 • Nadgledanje rada organizacionih jedinica putem video nadzora
 • Praćenje rada i uočavanje eventualnih nepravilnosti
 • Izvestavanje rukovodioca
 • Prijava eventualnih kvarova opreme za rad
 • Obezbeđivanje tehničke podrške u funkcionisanju Službe
 • Poštovanje i pridržavanje procedura kompanije
 • Za svoj rad odgovara rukovodiocu Službe saobraćaja kao i direktoru Preduzeća
 • Rad u smenama

Potrebni uslovi:

 • Poznavanje rada na računaru
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • izražena sposobnost komunikacije sa ljudima


Preuzmi oglas u PDF formatu

REGIONALNI MENADŽER PRODAJE

Beograd


Opis poslova:

 • svakodnevni kontakt sa korisnicima
 • organizovanje i koordiniranje poslova prodaje u svojoj prodajnoj regiji i proširenje postojeće baze korisnika
 • preduzimanje aktivnosti u cilju ispunjenja zahteva korisnika usluga
 • učestvovanje u razvijanju prodajne politike
 • praćenje naplate potraživanja
 • kontinuirano praćenje razvoja tržišta pošiljki

Potrebni uslovi:

 • pregovaračke veštine
 • stručnost, odgovornost, ozbiljnost i ažurnost u pristupu radnim zadacima
 • komunikativnost i uverljivost u kontaktima sa poslovnim partnerima
 • timska orijentacija i sposobnost preuzimanja inicijative
 • najmanje 3 godine radnog iskustva u prodaji
 • minimum srednja stručna sprema
 • vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač


Preuzmi oglas u PDF formatu

SARADNIK U SLUŽBI SAOBRAĆAJA

Beograd


Opis poslova:

 • Prati stanje motornih vozila i viljuškara i odgovoran je za ažurno vođenje dokumentacije održavanja
 • Organizuje i prati proces održavanja, servisiranja i registracije vozila i viljuškara
 • Učestvuje u ugovaranju poslova održavanja
 • Stara se o realizaciji ugovora za održavanje voznog parka
 • Vrši kontrolu i nadzor radova održavanja i nabavku ulja, maziva i guma
 • Prati kretanja na tržištu usluga održavanja i preduzima mere na uštedama energenata i rezervnih delova
 • Izdavanje i kontrola putnih naloga
 • Očitavanje digitalnih tahografa i kartica vozača
 • Stara se o ažurnosti svih potrebnih evidencija u transportu (dozvole, lekarski i sanitarni pregledi, šestomesečni tehnički pregledi)
 • Kontrola potrošnje goriva
 • Kontrola kretanja vozila preko sistema za praćenje
 • Izveštavanje rukovodiocu službe saobraćaja

Potrebni uslovi:

 • Minimum srednja stručna sprema
 • Radno iskustvo u teretnom saobraćaju minimum 1 godina
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)


Preuzmi oglas u PDF formatu

GRAFIČKI DIZAJNER


Opis poslova:

 • Dizajn i priprema reklamnog i prezentacionog materijala za štampu i digitalnu primenu, u skladu sa definisanim vizuelnim identitetom kompanije
 • Priprema grafičkih elemenata za potrebe tehničke dokumentacije i njihovo aranžiranje
 • Priprema grafičkih elemenata za potrebe internet prezentacije

Potrebni uslovi:

 • Poželjno više ili visoko obrazovanje iz oblasti grafike i grafičkog dizajna
 • Napredno znanje rada sa Adobe softverskim paketom (Photoshop, Indesign, Illustrator)
 • Iskustvo u izradi reklamno-propagandnog materijala i pripremi za štampu
 • Poželjno iskustvo u radu sa štamparijama, poznavanje štampe i štamparskih procesa
 • Poželjno poznavanje osnova fotografije i obrade fotografija.


Preuzmi oglas u PDF formatu

RAČUNOVOĐA

Beograd


Opis poslova:

 • Obrada, kontiranje i knjiženje finansijske dokumentacije u skladu sa računovodstvenim standardima i pravilima računovodstvene struke
 • Obračun zarada, naknada zarada i ostalih primanja radnika iz radnog odnosa
 • Obračun PDV-a i ostalih poreza i predavanje poreskih prijava
 • Obrađivanje dokumentacije i priprema za analiticko knjiženje
 • Zatvaranje svih konta troškova i sintetičkih troškova
 • Usaglašavanje analitičkih i sintetičkih konta
 • Praćenje dnevne likvidnosti u bankama
 • Knjiženje svih ulaznih i izlaznih računa i knjiženje blagajne
 • Evidentiranje osnovnih sredstava
 • Praćenje zakonske regulative i obezbeđenje njene primene
 • Obavljanje ostalih poslova iz oblasti računovodstva i finansija
 • Priprema, obrada i arhiviranje dokumentacije (faktura)

Potrebni uslovi:

 • Visoka stručna sprema i radne sposobnosti iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i administrativnih poslova
 • Najmanje 2 godine iskustva na gorenavedenim poslovima
 • Razvijene analitičke i numeričke sposobnosti
 • Tačnost, ažurnost, sistematičnost i odgovornost
 • Poznavanje domaćih i međunarodnih zakonskih propisa o finansijsko-knjigovodstvenom poslovanju i o vođenju poslovnih knjiga i knjigovodstvenih dokumenata
 • Poznavanje poreskih propisa i internih pravilnika preduzeća.


Preuzmi oglas u PDF formatu

DISPEČER

Beograd, Novi Sad


Opis poslova:

 • Organizovanje preuzimanja / isporuke pošiljaka na svom terenu
 • Vršenje raspodela pozivnica kuririma
 • Informisanje, organizovanje i rešavanje problema kurira na terenu
 • Vršenje zaduživanja / razduživanja kurira u magacinu i vrednosnom delu magacaina
 • Iniciranje nabavke potrebne opreme i sredstava za rad kurira
 • Saradnja sa svim centrima u smislu razmene informacija o neisporučenim, zalutalim ili izgubljenim pošiljkama
 • Kreiranje i slanje izveštaja iz svoje nadležnosti
 • Saradnja sa ostalim odeljenjima u okviru logistike kao i ostalim sektorima u skladu sa poslovima za koje je zadužen

Potrebni uslovi:

 • Odlično poznavanje rada u MS Office paketu
 • Poželjno minimun 1 godina na sličnim poslovima
 • Savesnost, odgovornost i preciznost u radu
 • Sposobnost za rad pod pritiskom
 • Orijentisanost na detalje i odgovornost
 • Brzo reagovanje i orijentacija ka rešavanju problema


Preuzmi oglas u PDF formatu

IT KOORDINATOR

Beograd


Opis poslova:

 • Planiranje i organizacija projekata i programa i njihovo vođenje ka ispunjenju ciljeva uz poštovanje rokova, nivoa kvaliteta i budžeta
 • Izvršavanje zadataka i implementacija promena, koordinacija i pružanje podrške sa aspekta projekt menadžmenta
 • Primena najbolje prakse i alata iz oblasti IT
 • Kontrola, sprovođenje i izveštavanje o performansama projekta i budžeta
 • Kreiranje prezentacija, rešenja i statusnih izveštaja
 • Analiza problema i predlaganje jasnih rešenja
 • Osmišljavanje strategije razvoja IT Službe
 • Dizajn lokalne mreže (LAN), bežične mreže (WLAN), dizajniranje širokopojasnih mreža (WAN)
 • Razumevanje mrežnih protokola, OSI modela i IP adresiranja
 • Razumevanje koncepta domena u mrežnom okruženju
 • Poznavanje mrežne opreme, PC hardvera, hardverske arhitekture servera, mrežnih servisa i praćenje mrežnih trendova

Potrebni uslovi:

 • VI ili VII stepen stručne spreme (inženjer informatike)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva u IT Sektoru
 • Odlično poznavanje rada u MS Office paketu
 • Znanje engleskog jezika
 • Dobro razvijene sposobnosti logičkog razmišljanja i zaključivanja
 • Sposobnost rada pod pritiskom i pravilima profesije
 • Kreativno i fleksibilno razmišljanje


Preuzmi oglas u PDF formatu

FINANSIJSKI ANALITIČAR

Beograd


Opis poslova:

 • Izrada i praćenje ostvarenja budžeta
 • Praćenje računovodstvenih propisa i kontrola knjiženih podataka
 • Sastavljanje i analiza mesečnih izveštaja o troškovima
 • Izrada i kontrola Bilansa stanja, Bilansa uspeha i Cash flow-a
 • Izrada kalkulacija cena koštanja
 • Praćenje i kontrola prodaje i naplate

Potrebni uslovi:

 • VII stepen stručne spreme - Ekonomski ili srodni fakultet
 • Preciznost i analitičko razmišljanje
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office i aktivno korišćenje Interneta)
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije


Preuzmi oglas u PDF formatu

Svoj CV nam možete poslati na i-mejl adresu: posao@royalexpress.rs

Na razgovor ćemo pozvati one kandidate koji budu zadovoljili uslove.